2Protect
 
 

Bedrijfscontinuïteit

 

 

 
 

Bedrijfscontinuïteit

Sommige risico's kunnen zo'n grote impact hebben dat zij de continuïteit van een organisatie bedreigen. Te denken valt aan natuurrampen, een brand, een virusuitbraak, criminaliteit of (cyber)terrorisme.

Bedrijfscontinuïteit kan worden gedefiniëerd als 'de processen, procedures, beslissingen en activiteiten die verzekeren dat een organisatie kan blijven functioneren bij een operationele onderbreking'.

In andere woorden, bedrijfscontinuïteit maakt proactieve en reactieve plannen en treft maatregelen om de organisatie te helpen eventuele crises en rampen te vermijden en snel te herstellen tot de normale situatie.

Onze diensten richten zich enerzijds op het opzetten en inrichten van het proces bedrijfscontinuïteit en anderzijds op het invulling geven aan dit proces. De projectaanpak, methodiek en invulling zijn er altijd op gericht om op een gestructureerde en pragmatische wijze te komen tot een werkbare oplossing die aansluit bij het karakter en de doelstellingen van uw organisatie. Hiertoe worden normen en ‘best-practices’ als leidraad gebruikt.

2Protect heeft ruime ervaring in:

Beleid; het formuleren van strategische principes, doelstellingen en eisen,

Risico en impact analyse; het inventariseren van bedrijfsprocessen, bedreigingen, afhankelijkheden, kwetsbaarheden en risicoprofiel,

Ontwerp; het selecteren van technische, organisatorische en procedurele maatregelen,

Audit; het intern objectief en periodiek auditen om vast te stellen of de maatregelen het beoogde effect hebben,

Training; het bewust maken van de impact van de handelingen van werknemers en het bijbrengen van good practices.

 
  Back to Top
   
  Home | Contact | Disclaimer
© Copyright 2015 2Protect