2Protect
 
 

Informatiebeveiliging

 

 

 
 

Informatiebeveiliging

Informatie is een bedrijfsmiddel dat, net als andere belangrijke bedrijfsmiddelen, waarde heeft voor een organisatie en voortdurend op een passende manier beveiligd dient te zijn.

Informatiebeveiliging beschermt informatie tegen een breed scala aan bedreigingen, om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen, de schade voor de organisatie te minimaliseren en het rendement op investeringen en de kansen van de organisatie te optimaliseren.

Onze diensten richten zich enerzijds op het opzetten en inrichten van het proces informatiebeveiliging en anderzijds op het invulling geven aan dit proces. De projectaanpak, methodiek en invulling zijn er altijd op gericht om op een gestructureerde en pragmatische wijze te komen tot een werkbare oplossing die aansluit bij het karakter en de doelstellingen van uw organisatie. Hiertoe worden normen en ‘best-practices’ als leidraad gebruikt.

2Protect heeft ruime ervaring in:

Beleid; het formuleren van strategische principes, doelstellingen en eisen,

Risico en impact analyse; het inventariseren van bedrijfsprocessen, bedreigingen, afhankelijkheden, kwetsbaarheden en risicoprofiel,

Ontwerp; het selecteren van technische, organisatorische en procedurele maatregelen,

Audit; het intern objectief en periodiek auditen om vast te stellen of de maatregelen het beoogde effect hebben,

Training; het bewust maken van de impact van de handelingen van werknemers en het bijbrengen van good practices.

 

 
  Back to Top
   
  Home | Contact | Disclaimer
© Copyright 2015 2Protect